Evaluare de risc la securitatea fizica pentru companii

Cine are nevoie de evaluare de risc la securitatea fizica?

Evaluator este acea persoana fizica sau juridica cu experienta semnificativa in domeniu, care cunoaste, intelege si poate pune in aplicare in mod corect acele metode si tehnici recunoscute care sunt necesare pentru efecuarea unei evaluari credibile.

Securitatea fizica reprezinta protectia personalului, sistemelor, operatiilor, programelor retelelor si a datelor in fata evenimentelor sau circumstantelor fizice care pot cauza pierderi sau distrugeri unei organizatii publice sau private. Aceasta include si protectia impotriva focului, dezastrelor naturale, sau a actelor de natura umana de tipul terorismului, furtului, violentei la locul de munca sau a vandalismului.

Evaluatorul de risc la securitatea fizică întocmește și predă conducătorului unității următoarea  documentație:

  • raportul de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică;

    Evaloare de risc la secuirtatea fizica
    Evaloare de risc la secuirtatea fizica
  • grila de evaluare a nivelului de risc, specifică obiectului de activitate;
  • documentele suport.

Raportul de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică cuprinde:

a) nominalizarea unităţii, obiectul de activitate al acesteia şi scopul evaluării;
b) amplasarea geografică a unităţii, vecinătăţi, căi de acces, alţi factori externi cu impact asupra activităţii unităţii;
c) cadrul organizaţional intern, politici şi responsabilităţi privind securitatea fizică a unităţii beneficiare;
d) sursele de risc la securitatea fizică, zonele de impact, evenimentele produse şi cauzele riscurilor identificate pentru unitatea evaluată, precum şi potenţialele consecinţe asupra persoanelor şi activităţii;
e) analiza riscurilor identificate;
f) estimarea riscurilor la securitatea fizică;
g) stabilirea cerinţelor, măsurilor şi mecanismelor de securitate pentru sistemul ce urmează a fi implementat, de ordin structural, tehnic, tehnologic şi operaţional;
h) estimarea costurilor de securitate, în funcţie de măsurile de securitate propuse şi nivelul de risc asumat;
i) concluziile raportului, în care se propun una sau mai multe opţiuni de tratare a riscurilor, în vederea încadrării în nivelul de risc acceptabil (< 60%), menţionând concret:

  •  dimensionarea dispozitivului de pază;
  •  zonele sau punctele controlate prin sistemul tehnic de securitate (subsistemele de alarmare la efracție, control acces și TVCI);
  •  elementele de protecţie mecanofizică (încuietori, grilaje, seifuri etc);

precum şi alte măsuri, toate cu termen de implementare de maxim 60 de zile.

Un comentariu

Lasă un răspuns